چهارشنبه, آبان ۲, ۱۳۹۸

تکنولوژی

com.instagram.android 512x512 364x225 - 10 علت اهمیت و محبوبیت اینستاگرام نسبت به صفحه های اجتماعی مشابه
آموزشاطلاعات عمومیتکنولوژیزنگ تفریحکانال های اجتماعیگوناگوننرم افرار

۱۰ علت اهمیت و محبوبیت اینستاگرام نسبت به صفحه های اجتماعی مشابه

بر اساس این تحقیق که بلومبرگ منتشر کرده، 58 درصد از کاربران اینستاگرام اعلام کرده اند روزانه به این فضای...

1 2 11
صفحه 1 از 11