جمعه, فروردین ۱۴, ۱۳۹۹

بایگانی برچسب ها: موفقیت

134146955 e1548147301129 364x225 - ۱۵ نشانه که می گوید در زندگی تان خوب جلو رفته اید
سبک زندگیمهارت هاهنر زندگی

۱۵ نشانه که می گوید در زندگی تان خوب جلو رفته اید

وینستون چرچیل در جایی گفته اســت: موفقیت شامل رفتن از شکستی به شکست دیگر اســت بدون از دست دادن اشتیاق....