چهارشنبه, آبان ۲, ۱۳۹۸

سحر صدیق

تکنولوژیدکوراسیون

گلدانی که سموم خانه را کاهش میدهد

همواره شنیده‌ایم که گیاهان می‌توانند با تولید اکسیژن شرایط محیطی را برای زندگی انسان بهتر کنند. به همین دلیل محققان...

1 2 31
صفحه 1 از 31