پنجشنبه, خرداد ۱۴, ۱۳۹۹

زهرا حیدری

اطلاعات عمومیسیاسی

سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران سازمان سیاسی اسلام‌گرا و چپ‌گرا با ساختار شبه‌نظامی استرهبری این سازمان بامسعود و مریم رجوی است. از سال ۱۳۸۲ زنده بودن مسعود رجوی در پرده...