پنجشنبه, خرداد ۱۴, ۱۳۹۹

شقایق

بازاریابیتجارت الکترونیکتکنولوژی

لیست محبوب‌ترین شبکه های اجتماعی و ضریب نفوذ آنها

موسسات We Are Social و Hoot suite در گزارش «سالنامه دیجیتال جهانی ۲۰۱۹» به تعیین محبوب ترین شبکه های اجتماعی و میزان نفوذ...