سه شنبه, خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
داستان های کوتاهزنگ تفریح

سری داستان های کوتاه و آموزنده – تکه ی طلا

زنگ تفریح را با داستان های ما همراه باشید

139510081416509719565654 750x460 - سری داستان های کوتاه و آموزنده - تکه ی طلا

تکه ی طلا

پاول مرد بسیار ثروتمندی بود اما هیچ وقت از پولهایش خرج نمی کرد.او می ترسید که کسی آن را بدزدد.

وانمود می کرد فقیر است و لباسهای کثیف و کهنه می پوشید.مردم به او می خندیدند ولی او اهمیتی نمی داد.

او فقط به پولهایش اهمیت می داد.روزی یک تکه بزرگ طلا خرید.آن را در چاله ای نزدیک یک درخت مخفی کرد.

هر شب کنار چاله می رفت تا به گنجش نگاه کند.می نشست و نگاه می کرد.می گفت: «هیچکس نمی تونه طلای منو پیدا کنه!»

اما یک شب دزدی پاول را هنگام نگاه به طلایش دید و وقتی پاول به خانه رفت دزد تکه ی طلا را

برداشت، آن را درون کیسه اش انداخت و فرار کرد!

روز بعد، پاول رفت تا طلایش را نگاه کند اما طلا آنجا نبود. ناپدید شده بود! پاول شروع به داد و بیداد و گریه و زاری کرد!

صدایش آنقدر بلند بود که پیرمرد دانایی آن را شنید. او برای کمک آمد.

پاول ماجرای غم انگیز تکه طلای به سرقت رفته را برایش تعریف کرد.

او گفت: «نگران نباش . سنگ بزرگی بیار و توی چاله ی نزدیک درخت بذار.»

پاول گفت: «چی؟» ، «چرا؟»

«با تیکه طلات چیکار می کردی؟»

پاول گفت: «هر روز مینشستم و نگاهش می کردم.»

پیرمرد دانا گفت: «دقیقا». «می تونی دقیقا همین کارو با یه سنگ هم بکنی.»

پاول گوش داد و کمی فکر کرد و بعد گفت: «آره راست میگی. چقدر نادون بودم. من واسه خوشحال بودن نیازی به تکه ی طلا ندارم که!»

دیدگاهتان را بنویسید