سه شنبه, خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
دانستنی های پزشکیسلامت

علت بروز سکته کشف شد

دانشمندان انگلیسی در تحقیقات خود نشان دادند که فعالیت زیاد یک مولکول موجب سکته قلبی و تصلب شریانی می شود.

2608783 750x460 - علت بروز سکته کشف شد

محققان دانشگاه کالج امپریال لندن کشف کردند که فعالیت بیش از اندازه حد یک مولکول کوچک به نامTLR-2 که سطح سلولهای سیستم ایمنی بدن را می پوشاند موجب تصلب شریانی و سکته قلبی می شود.

این دانشمندان پلاکهای تصلبی ایجاد شده در شریانهای ۵۸ بیماری که تجربه سکته داشتند را با آنزیم هایویژه ای حل کرده و پس از چهار روز آنها را بررسی کردند.

نتایج این بررسی ها نشان داد که سلولهای شریانی میزان زیادی از مولکولهای التهابی و موادی را که قادرندبه شریانها آسیب برسانند تولید کرده اند. سپس این پلاکها را در تماس با پادتنهایی قرار دادند که با گیرندهها و مولکولهای حاضر در فرایندهای التهابی مبارزه می کنند.

353 serce 300x200 - علت بروز سکته کشف شد

براساس گزارش یونایتدپرس اینترنشنال ، این تحقیقات نشان داد که پادتنهای ضد مولکول  TLR-2  تا حدچشمگیری تولید مولکولهای التهابی را کاهش می دهند.

مولکول TLR-2 مسئول التهاب و صدمات شریانی است. این مولکول، گیرنده ای است که روی سطح سلولهای سیستم ایمنی را می پوشاند و باکتریها و پروتئینهای خارجی را تشخیص داده و لنفوسیت ها را برایدفاع از بدن فعال می کند.

به گفته این محققان، بروز سکته های قلبی و مغزی می تواندنوعی پاسخ ایمنی برای دفاع در مقابلمیکروارگانیسم های خارجی باشد. این میکروارگانیسمهای خارجی در سطح رگها موجب التهاب شده، بهدیواره شریانها آسیب رسانده، تشکیل پلاکهای تصلب شریانی را تسهیل کرده و خطر بروز سکته را افزایش می دهند.

 

دیدگاهتان را بنویسید