پنجشنبه, خرداد ۱۴, ۱۳۹۹
آموزشاخبارگوناگون

انواع سهمیه در کنکور سراسری و تاثیر آن ها در نتیجه!

تاکنون مطالب زیادی در مورد سهمیه ها در کنکور شنیده اید. شاید ندانید که همه داوطلبین کنکور جزء یکی از سهمیه ها قرار می گیرند. شاید برای شما هم لازم باشد بدانید که شما جزء کدام سهمیه ها هستید.

636030712021923430کنکور 750x460 - انواع سهمیه در کنکور سراسری و تاثیر آن ها در نتیجه!

انواع سهمیه در کنکور و تاثیر هر یک

بر اساس مصوبات مراجع ذی صلاح، هر یک از داوطلبان در آزمون سراسری دارای سهمیه مشخصی هسـتند. این سهمیه بر اساس اطلاعاتی که داوطلبان در فرم تقاضانامه ثبت نامی تکمیل کرده اند، در کارنامـه اولیه آنان درج خواهد شد (اطلاعات ارسالی داوطلبان در تقاضانامه در زمان قبولی توسـط دانشـگاه محـل قبـولی کنترل می شود).

در حال حاضر ۱۹ سهمیه ی فعال برای داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه ها اعمال و استفاده میشود و در بیشتر رشته ها شاید ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه ها به داوطلبان دارای سهمیه های اختصاص یافته، افراد عادی فقط می توانند از ۵۰ درصد باقی مانده ظرفیت استفاده کنند!!!

این درصد (به گفته ی یکی از مسئولان وزارت بهداشت) در وزارت بهداشت و رشته های پزشکی به گونه ی دیگری است یعنی شاید حدود ۳۵ درصد ظرفیت به افراد فاقد سهمیه تعلق بگیرد (۳۰ درصد مناطق محروم، ۲۵ درصد شاهد و ایثارگر، ۵ درصد ایثارگران، چند درصد هم استعدادهای درخشان و نخبگان)

سهمیه ی ۵ درصدی ایثار گران و ضریب آن که در سال ۱۳۹۶ اعمال شد، باعث نارضایتی زیادی شد و در دانشگاه ها اختلاف سطح علمی دانشجویان کلاس را تشدید کرد.(بنا به آماری که از انتخاب رشته ی سال ۹۶ دیده شده تاثیر این سهمیه ۵ درصدی از سهمیه منطقه ۳ هم بیشتر بوده است)

372584 865 1 e1582011430825 - انواع سهمیه در کنکور سراسری و تاثیر آن ها در نتیجه!

انواع سهمیه در کنکور سراسری و تاثیر آن ها در نتیجه

اساس سهمیه ها در حال حاضر بدین گونه است که، متقاضیان استفاده از این سهمیه باید ۷۰ درصد نمره ی آخرین فرد قبولی در این رشته که از سهمیه ها استفاده نکرده را کسب کنند تا جزو قبولی ها قرار بگیرند. این سهمیه ی ۵ درصد، مربوط به همسران و فرزندان جانبازان با درجه ی جانبازی کمتر از ۲۵ درصد و فرزند و همسر رزمندگانی که حداقل ۶ ماه حضور در جبهه را در سوابق خودشان دارند، می شود.

تاریخچه اعمال سهمیه بندی در پذیرش دانشجو برای رفع محرومیت ها به سال های دور برمی گردد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۳۴۸ دانشگاه های شهرستان ها تا حدود ۵۰ درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می کردند.

در سال ۱۳۶۱ داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه ای و داوطلبان نهادها تقسیم می شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی می شد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.

داوطلبان منطقه ای نیز شامل افرادی که جزو منطقه آزاد نبودند می شد؛ البته این داوطلبان درصورت تمایل می توانستند از سهمیه آزاد استفاده کنند. سهمیه هریک از این گروه ها حدوداً معادل یک سوم کل ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بود.

بخش های کشور از سال ۱۳۶۳ به پنج منطقه در قالب سهمیه مناطق تقسیم بندی شده (با وقوع جنگ تحمیلی و تبعات ناشی از آن، سهمیه هایی مانند خانواده شهداء، رزمندگان و شاهد (فرزندان شهدا) نیز اضافه شد) و این روند تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت و از سال ۱۳۶۸ به بعد، سهمیه مناطق به سه منطقه تقلیل یافت.

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; می &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ضی یکی از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;رج در دفترچه کنکور شود.

۱. &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;میه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۸; در کنکور

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن در آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;ری &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;رک &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل آ&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸; دوره &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۸; ۱و ۲ و ۳ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; شوند. داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ط در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; ۱۶ &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;م &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;ـ&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۶;اری می کردند.

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ه۱: &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;ی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ی دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۵۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;ت آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;زش &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶;، &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;رغ ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۷۶;ن و دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۶; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;زان دوره &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۶; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;رک &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; دوره &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۶; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; و دو &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل آ&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸; د&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن (&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل دوم و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;م د&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; و &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; ای و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر و دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۶;) &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۸; ۱، ۲ و یا ۳ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ه ۲: &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;رغ ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۷۶;ن دوره &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ردا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ز&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی فنی و &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; ای وزارت آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;زش و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;ورش &#۶۵۲۴۳;ـ&#۶۵۲۵۸; دوره &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۶; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;را&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;، در آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س بخش &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۶; مدرک &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل آ&#۶۵۱۹۱;ـ&#۶۵۱۹۸; دوره د&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن (&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل اول، دوم و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;م د&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن)، &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۶; کرده اند جزو &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۸; ۱، ۲ و یا ۳ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

۲. &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; و ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; در کنکور

دارندگان شرایط &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی «اﻟﻒ» ﺗﺎ «د» می توانند ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ باشند.

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴;) رز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; اساس آ&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ن ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۷۶;ت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای ورود رز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۵۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;ت آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;زش &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۰; ۱۳۵۹/۶/۳۱ &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; ۱۳۶۷/۶/۳۱ &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۰۶; (۶) &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۲;ر دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

ب) &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;زان ۲۵ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۶۹ درصد، &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;زان ۵۰ درصد و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;، آزاد&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ان و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ان و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;ا، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; و ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ا و &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;زان ۷۰ درصد و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اده &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;ا (&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ادر، &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ر و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;در &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;)

ج) &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;زان ۲۵ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۴۹ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; بر اساس آیین نامه اجرایی

د) آن د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;در &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; و و&#۶۵۲۲۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۸۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۲;ری ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۱۷۵;ـ&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۰; ۱۳۵۹/۶/۳۱ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۱۳۶۷/۶/۳۱ &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; ۶ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; ۹ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;وه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۳;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۴; در &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۶۲;ط &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۲;ر دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

۳. &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ز&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ران در کنکور

افراد شامل این سهمیه آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ز&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ران د&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; (&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۶; ـ آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۶;) و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;زش و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;ورش &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; کرده، &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;ـ&#۶۵۱۹۸;ده &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;، هستند.

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; را&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;ـ&#۶۵۱۶۶;وره &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ز&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ران، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;رسیه وزارت آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;زش و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;ورش نیستند.

۴. &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ران در کنکور

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ران دار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه د&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; (&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر و دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۶;) &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; وزارت آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;زش و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;ورش &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ری ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۱۶۶;ل دار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۱۹۴; از این سهمیه در کنکور سراسری برای ورود &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ری استفاده کنند.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;رای &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; برنامه ریزی علوم پزشکی سهمیه و&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۳۹۵;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ران &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ان ۵ درصد &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; در &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;ش &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ری &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;اد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای دوره روزا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;فته است.

۵. سهمیه مناطق محروم در کنکور

۴۰ درصد ظرفیت هر یک از کد رشته های دوره روزانه ۹ استان محروم شامل استان های (ایـلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویـه و بویراحمـد، لرسـتان، هرمزگان) به داوطلبان بومی خود این استان ها اختصاص دارد.

دیدگاهتان را بنویسید